Varstvo osebnih podatkov

Splošno o varstvu osebnih podatkov:

V družbi Sparkasse Leasing S d.o.o. (v nadaljevanju: družba) se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z njimi ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov - GDPR) in vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP), mora družba kot upravljavec osebnih podatkov omogočiti posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami o obdelavi, ki jo izvaja.

Družba bo osebne podatke hranila in varovala, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. V družbi se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodne pridobitve privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki oziroma brez podlage v zakonu, razen pogodbenim obdelovalcem, ki za družbo izvajajo podporo njenim poslovnim procesom oziroma aktivnostim. Ti bodo podatke obdelovali izključno v imenu in za račun družbe, kot bi jih družba obdelovala sama. Zaposleni v družbi osebne podatke obdelujejo izključno v okviru svojega dela.

V okviru opravljanja svoje dejavnosti v družbi zbiramo in obdelujemo različne vrste osebnih podatkov. Družba obdeluje osebne podatke le v primeru, da ima za posamezen namen obdelave ustrezen pravni temelj, ki je lahko:

 • pogodba o finančnih storitvah oziroma produktih oziroma pogajanja za sklenitev takšne pogodbe;
 • neposredno poseben zakon;
 • osebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo podatki;
 • zakonit interes banke ali tretje osebe, nad katerim ne prevladajo interesi oziroma pravice posameznika.


 

Objave družbe Sparkasse Leasing S d.o.o. v skladu z varstvom osebnih podatkov:


1. Kontaktni podatki za varstvo osebnih podatkov:

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) je imenovana za Skupino Sparkasse in je dosegljiva:

 • na elektronskem naslovu dpo@sparkasse.si ali
 • na telefonski številki 00386 1 583 25 30.

 

Za uveljavljanje pravic posameznika (sprememba ali preklic privolitve, seznanitev, popravek, izbris, idr.) družbo Sparkasse Leasing S d.o.o. obvestite:

 • na e-naslov: info@s-leasing.si ali
 • po navadni pošti na naslov: Sparkasse Leasing S d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.


2. Splošne informacije družbe Sparkasse Leasing S d.o.o. o varstvu osebnih podatkov:

Družba je, kot upravljavec osebnih podatkov, z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave, pripravila Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov (Splošne informacije.pdf), ki posamezniku na enem mestu omogočijo pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja družba.


3. Podatki o Skupini Sparkasse, katere član je družba Sparkasse Leasing S d.o.o.:

pomeni družbe s sedežem v EU, ki so članice Skupine Sparkasse, katere članica je tudi družba Sparkasse Leasing S d.o.o.


4. Podatki o pogodbenih partnerjih družbe Sparkasse Leasing S d.o.o.: 

Pomeni družbe, v sodelovanju s katerimi družba Sparkasse Leasing S d.o.o. pripravi ugodnosti in posebno ponudbo bodisi svojih storitev bodisi storitev teh pogodbenih partnerjev. Podatki o pogodbenih partnerjih (.pdf)


5. Obrazci za izpolnjevanje pravic posameznika:

 

Izpolnjen obrazec lahko dostavite na naslednje načine:

 • osebno na sedež družbe (Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana) ali v poslovno enoto družbe (PE Šempeter: Žnidarčičeva 19, 5290 Šempeter pri Gorici; PE Celje: Kidričeva ulica 24a, 3000 Celje)
 • po navadni pošti na naslov: Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
 • po elektronski pošti na naslov: info@s-leasing.si


6. Privolitev stranke za obdelavo osebnih podatkov za namen trženja

Obrazec za privolitev komitentov Sparkasse Leasing S (.pdf)

 

7. Pretečen osebni dokument

Skladno z regulatornimi pravili spremljanja poslovnih aktivnosti in poznavanja svojih strank, natančneje z obveznostmi določenimi v 1. odstavku 54. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur.l., št. 48/2022), smo kot leasing družba dolžni preverjati in posodabljati pridobljene listine in podatke o strankah. 

V primeru, da imamo v naših evidencah vaš osebni dokument, ki je že pretečen vas vljudno prosimo, da nam pomagate zagotoviti skladnost poslovanja in nam, po spodaj navedenih usmeritvah pošljete fotografijo vašega veljavnega osebnega dokumenta po elektronski pošti ali pa se oglasite v katerikoli poslovni enoti družbe Sparkasse Leasing S d.o.o., kjer lahko uredite ustrezno posodobitev vaših podatkov.

Z vašega osebnega dokumenta bomo v naš sistem vnesli naslednje podatke:

 • ime in priimek, datum in kraj rojstva,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • vrsto dokumenta, številko dokumenta, datum izdaje, datum prenehanja in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta.

 

Usmeritve za pošiljanje veljavnega osebnega dokumenta po elektronski pošti:

 1. Fotografirajte vaš osebni dokument iz obeh strani tako, da se čitljivo vidi vse podatke iz osebnega dokumenta.
 2. Pripravljeno datoteko pošljite vašemu svetovalcu*.
 3. Po prejemu elektronske pošte bomo vnesli podatke iz osebnega dokumenta v naš sistem, prejeto kopijo vašega osebnega dokumenta pa nato izbrisali.

Vaše podatke bomo obdelali v skladu z varstvom osebnih podatkov.

 

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na info@s-leasing.si 

 

* Pri pošiljanju elektronske pošte lahko za dodatno varnost poskrbite na način, da sporočilo zaščitite z geslom, ki ga delite z vašim svetovalcem, saj je pošiljanje nezaščitenih elektronskih pošiljk lahko povezano z določenimi varnostnimi tveganji, na katere družba nima vpliva.