Operativni leasing vozil

✔ je posebna oblika leasinga, ki je namenjena vsem, ki jih zanima predvsem uporaba vozila in ne nakup vozila po izteku pogodbenega razmerja

✔ pri operativnem leasingu stranka prevzame vozilo v uporabo le za določen čas, ki ga seveda lahko tudi podaljša in za uporabo plačuje mesečno najemnino

PRIPRAVITE MI PONUDBO

Operativni leasing vozil

Operativni leasing izbere stranka, kadar ji lastništvo nad vozilom ni pomembno. Vozilo namerava uporabljati le določeno krajše časovno obdobje ter je zato nakup in lastništvo vozila po poteku leasing pogodbe ne zanimata.

Sparkasse Leasing S, trenutno nudi operativni leasing vozil samo pravnim osebam in samostojnim podjetnikom.

PRIPRAVITE MI PONUDBO

 

Leasingojemalec (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike) znesek plačanih najemnin obravnava v celoti kot strošek poslovanja, medtem ko ima vozilo kot opredmeteno osnovno sredstvo v svojih poslovnih knjigah zavedeno leasingodajalec.

 

 

Običajno se za to obliko leasinga odločajo pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki imajo možnost prilagoditi višino mesečnih najemnin in jim je ta oblika najprimernejša. Mesečni obroki najemnin so ves čas pogodbenega razmerja enaki

 

 

Operativni leasing je z vidika davka na dodano vrednost obravnavan kot promet storitev, kar pomeni, da je z zneskom DDV obremenjen vsak obrok najemnine posebej. Pri operativnem leasingu tovornih vozil lahko zavezanci za DDV plačani del DDV odbijajo kot vstopni DDV.

Preverite, kako lahko prilagodite financiranje svojim željam in zmožnostim!