Finančni leasing vozil

✔ primeren je za pravne ali fizične osebe, samostojne podjetnike in kmete

✔ višina leasing obroka je odvisna od dobe financiranja in lastne udeležbe (pologa) 

✔ leasing hiša kupi vozilo v svojem imenu in na svoj račun, vendar za že v naprej znanega uporabnika - leasingojemalca

ŽELIM INFORMATIVNI IZRAČUN

Finančni leasing vozil

Finančni leasing je posebna oblika financiranja nakupa vozil. Leasingojemalcu daje možnost, da dolgoročno pridobi in postane lastnik vozila. Po sklenitvi posebnega dogovora - leasing pogodbe, leasing hiša prenese pravico do uporabe vozila za dogovorjeni čas na leasingojemalca. Za uporabo vozila leasingojemalec plačuje dogovorjene obroke. Po izteku leasing pogodbe, s plačilom zadnjega obroka odkupne opcije, pa leasingojemalec postane tudi pravni lastnik vozila.

ŽELIM INFORMATIVNI IZRAČUN

 

Pri finančnem leasingu leasing hiša kupi vozilo v svojem imenu in na svoj račun, vendar za že v naprej znanega uporabnika - leasingojemalca - na podlagi njegove neposredne zahteve in izbire prodajalca ter vrste vozila.

 

 

Leasingojemalec (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike) vozilo pridobljeno s finančnim leasingom prepozna kot opredmeteno osnovno sredstvo, za katerega si lahko obračunava amortizacijo; obračunano amortizacijo ter del anuitete, ki predstavlja odhodek za obresti, lahko leasingojemalec upošteva kot strošek poslovanja in davčno priznani odhodek.

 

 

Davčni zavezanci za DDV si lahko pri finančnem leasingu tovornih vozil, ki jih uporabljajo za opravljanje svoje dejavnosti, odbijajo vstopni DDV.

Preverite, kako lahko prilagodite financiranje svojim željam in zmožnostim!