Vabimo vas, da nas s potrebnimi dokumenti in obrazci obiščete, da uredimo vse potrebno za sklenitev vašega leasinga.

Fizične osebe

Dokumenti

 • izpolnjena in podpisana Vloga za financiranje fizične osebe (povezava do obrazca),
 • kopija veljavnega osebnega dokumenta,
 • kopija kartončka z davčno številko ali kateregakoli drugega dokumenta, ki vsebuje davčno številko,
 • kopija pogodbe o zaposlitvi ali potrdilo delodajalca o zaposlitvi;
 • kopije zadnjih treh (3) plačilnih list
 • predračun/ponudba/račun dobavitelja s podatki o vozilu, izdan na Sparkasse Leasing S d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, IDŠ za DDV: SI25541919 (v primeru rabljenega vozila je potrebno navesti tudi število prevoženih KM),
 • kopija homologacije/prometnega dovoljenja/v primeru uvoza tudi kopija  predračun/ponudba/račun tujega dobavitelja;
 • internetni informativni izračun (kalkulator Sparkasse Leasing S d.o.o.), ki je osnova za postopek odobritve financiranja;

 

Obrazci

Upokojenci

Dokumenti

 • izpolnjena in podpisana Vloga za financiranje fizične osebe (povezava do obrazca),
 • kopija veljavnega osebnega dokumenta
 • kopija kartončka z davčno številko ali kateregakoli drugega dokumenta, ki vsebuje davčno številko,
 • kopije zadnjih treh (3) odrezkov pokojnine oz. potrdilo SPIZa za zadnje tri pokojnine;
 • predračun/ponudba/račun dobavitelja s podatki o vozilu izdan na Sparkasse Leasing S d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, IDŠ za DDV: SI25541919
  (v primeru rabljenega vozila je potrebno navesti tudi število prevoženih KM),
 • kopija homologacije/prometnega dovoljenja/ v primeru uvoza tudi kopija  predračun/ponudba/račun tujega dobavitelja;
 • internetni informativni izračun (kalkulator Sparkasse Leasing S d.o.o.), ki je osnova za postopek odobritve financiranja;

 

Obrazci

Tujci zaposleni v Sloveniji

Dokumenti

 • izpolnjena in podpisana Vloga za financiranje fizične osebe (povezava do obrazca),
 • kopija veljavnega tujega osebnega dokumenta, 
 • kopija dovoljenja za bivanje v Sloveniji in potrdilo o prijavi prebivališča v Sloveniji,
 • kopija kartončka z davčno številko ali kateregakoli drugega dokumenta, ki vsebuje davčno številko,
 • kopija pogodbe o zaposlitvi ali potrdilo delodajalca o zaposlitvi;
 • kopije zadnjih treh (3) plačilnih list
 • predračun/ponudba/račun dobavitelja s podatki o vozilu, izdan na Sparkasse Leasing S d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, IDŠ za DDV: SI25541919 (v primeru rabljenega vozila je potrebno navesti tudi število prevoženih KM),
 • kopija homologacije/prometnega dovoljenja/v primeru uvoza tudi kopija  predračun/ponudba/račun tujega dobavitelja;
 • internetni informativni izračun (kalkulator Sparkasse Leasing S d.o.o.), ki je osnova za postopek odobritve financiranja;

 

Obrazci

Slovenski državljani zaposleni v tujini

Dokumenti

 • izpolnjena in podpisana Vloga za financiranje fizične osebe (povezava do obrazca),
 • kopija veljavnega osebnega dokumenta,
 • kopija kartončka z davčno številko ali kateregakoli drugega dokumenta, ki vsebuje davčno številko,
 • kopija pogodbe o zaposlitvi ali potrdilo delodajalca o zaposlitvi;
 • kopije zadnjih treh (3) plačilnih list
 • predračun/ponudba/račun dobavitelja s podatki o vozilu, izdan na Sparkasse Leasing S d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, IDŠ za DDV: SI25541919 (v primeru rabljenega vozila je potrebno navesti tudi število prevoženih KM),
 • kopija homologacije/prometnega dovoljenja/v primeru uvoza tudi kopija  predračun/ponudba/račun tujega dobavitelja;
 • internetni informativni izračun (kalkulator Sparkasse Leasing S d.o.o.), ki je osnova za postopek odobritve financiranja;

 

Obrazci

Osebe s statusom kmeta

Dokumenti

 • izpolnjena in podpisana Vloga za financiranje fizične osebe (povezava do obrazca),
 • izpolnjen obrazec za kmetovalca
 • kopija veljavnega osebnega dokumenta,
 • kopija kartončka z davčno številko ali kateregakoli drugega dokumenta, ki vsebuje davčno številko
 • kopija odločbe, da je stranka registrirana kot DDV zavezanec, v kolikor gre za kmeta DDV zavezanca;
 • bonitetni podatki: potrdilo o katastrskem dohodku, posestni list, kopije odločb o prejetih subvencijah v zadnjem letu, prilivi in odlivi na TRRju za zadnjih 6 mesecev, kopije pogodb o sodelovanju s kupci; ***
 • obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti v primeru, da je stranka tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
 • predračun/ponudba/račun dobavitelja s podatki o vozilu izdan na Sparkasse Leasing S d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, IDŠ za DDV: SI25541919
   (v primeru rabljenega vozila je potrebno navesti tudi število prevoženih KM),
 • kopija homologacije/prometnega dovoljenja/ v primeru uvoza tudi kopija  predračun/ponudba/račun tujega dobavitelja;
 • internetni informativni izračun (kalkulator Sparkasse Leasing S d.o.o.), ki je osnova za postopek odobritve financiranja;

 

*** potrebni bonitetni podatki stranke se določijo glede na vrsto predmeta leasinga, njegovo vrednost in višino izpostave do leasingodajalca.

Obrazci

Samostojni podjetniki in ostali samostojni poklici

Dokumenti

 • izpolnjena in podpisana Vloga za financiranje samostojnega podjetnika (povezava do obrazca),
 • kopija veljavnega osebnega dokumenta (opomba: v primeru tujega državljana je potrebna kopija veljavnega tujega osebnega dokumenta,  kopija dovoljenja za bivanje v Sloveniji in potrdilo o prijavi prebivališča v Sloveniji),
 • kopija kartončka z davčno številko ali kateregakoli drugega dokumenta, ki vsebuje davčno številko,
 • potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
 • bilanca stanja in izkaz poslovnega izida oziroma v primeru S.P.jev normirancev in samostojnih poklicev pa obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti;
 • predračun/ponudba/račun dobavitelja s podatki o vozilu izdan na Sparkasse Leasing S d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, IDŠ za DDV: SI25541919 (v primeru rabljenega vozila je potrebno navesti tudi število prevoženih KM),
 • kopija homologacije/prometnega dovoljenja/ v primeru uvoza tudi kopija  predračun/ponudba/račun tujega dobavitelja;
 • izjava o ustreznosti vozila - homologacija
 • internetni informativni izračun (kalkulator Sparkasse Leasing S d.o.o.), ki je osnova za postopek odobritve financiranja;

 

Obrazci

Pravne osebe

Dokumenti

 • izpolnjena in podpisana Vloga za financiranje pravne osebe
 • kopija veljavnega osebnega dokumenta zakonitega zastopnika (opomba: v primeru zakonitega zastopnika tujega državljana je potrebna kopija veljavnega tujega osebnega dokumenta,  kopija dovoljenja za bivanje v Sloveniji in potrdilo o prijavi prebivališča v Sloveniji)
 • kopija kartončka z davčno številko ali kateregakoli drugega dokumenta, ki vsebuje davčno številko zakonitega zastopnika,
 • bilanca stanja in izkaz poslovnega izida,
 • predračun/ponudba/račun dobavitelja s podatki o vozilu izdan na Sparkasse Leasing S d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, IDŠ za DDV: SI25541919 (v primeru rabljenega vozila je potrebno navesti tudi število prevoženih KM),
 • kopija homologacije/prometnega dovoljenja/ v primeru uvoza tudi kopija  predračun/ponudba/račun tujega dobavitelja;
 • internetni informativni izračun (kalkulator Sparkasse Leasing S d.o.o.), ki je osnova za postopek odobritve financiranja;

 

Obrazci