Operativni leasing opreme

✔ je posebna oblika leasinga, ki je namenjena vsem, ki jih zanima predvsem uporaba opreme in ne nakup opreme po izteku pogodbenega razmerja

✔ pri operativnem leasingu stranka prevzame opremo v uporabo le za določen čas, ki ga seveda lahko tudi podaljša in za uporabo plačuje mesečno najemnino

PRIPRAVITE MI PONUDBO

Operativni leasing opreme

Operativni leasing opreme je v zadnjem času v porastu, v največji meri se ga poslužujejo predvsem podjetja in samostojni podjetniki. Potrebno je le presoditi, katera oblika leasinga vam bolj ustreza, finančni ali operativni leasing opreme. Operativni leasing izbere stranka, kadar ji lastništvo nad opremo ni pomembno. Uporabljati jo namerava le določeno krajše časovno obdobje in je zato nakup in lastništvo nad opremo po poteku leasing pogodbe ne zanimata.

Sparkasse Leasing S d.o.o. trenutno nudi operativni leasing opreme samo pravnim osebam in samostojnim podjetnikom.

PRIPRAVITE MI PONUDBO

 

Leasingojemalec (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike) znesek plačanih najemnin obravnava v celoti kot strošek poslovanja, medtem ko ima opremo kot opredmeteno osnovno sredstvo v svojih poslovnih knjigah zavedeno leasingodajalec.

 

 

Običajno se za to obliko leasinga odločajo pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki imajo možnost prilagoditi višino mesečnih najemnin in jim je ta oblika najprimernejša. Mesečni obroki najemnin so ves čas pogodbenega razmerja enaki

 

 

Operativni leasing je z vidika davka na dodano vrednost obravnavan kot promet storitev, kar pomeni, da je z zneskom DDV obremenjen vsak obrok najemnine posebej. 

Preverite, kako lahko prilagodite financiranje svojim željam in zmožnostim!