Finančni leasing opreme

✔ primeren je za pravne ali fizične osebe, samostojne podjetnike in kmete

✔ višina leasing obroka je odvisna od dobe financiranja in lastne udeležbe (pologa) 

✔ leasing hiša kupi opremo v svojem imenu in na svoj račun, vendar za že v naprej znanega uporabnika - leasingojemalca

ŽELIM BREZPLAČEN POSVET

Finančni leasing opreme

Finančni leasing je posebna oblika financiranja nakupa opreme, ki leasingojemalcu daje možnost, da dolgoročno pridobi opremo ter postane njen lastnik. Po sklenitvi posebnega dogovora - leasing pogodbe leasing hiša prenese na leasingojemalca pravico do uporabe opreme za dogovorjeni čas. Za uporabo opreme leasingojemalec plačuje dogovorjene leasing obroke. Po izteku leasing pogodbe s plačilom zadnjega obroka odkupne opcije pa leasingojemalec postane tudi pravni lastnik opreme.

ŽELIM BREZPLAČEN POSVET

 

Pri finančnem leasingu leasing hiša kupi opremo v svojem imenu in za svoj račun, vendar navadno za že v naprej znanega uporabnika - leasingojemalca, na podlagi njegove neposredne zahteve in izbire prodajalca ter vrste opreme.

 

Leasingojemalec (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike) opremo pridobljeno s finančnim leasingom prepozna kot opredmeteno osnovno sredstvo, za katerega si lahko obračunava amortizacijo; obračunana amortizacija ter del anuitete, ki predstavlja odhodek za obresti, se lahko upoštevata kot strošek poslovanja in davčno priznani odhodek.

 

 

Davčni zavezanci za DDV si lahko pri finančnem leasingu opreme, ki jo uporabljajo za opravljanje svoje dejavnosti, odbijajo vstopni DDV.

Preverite, kako lahko prilagodite financiranje svojim željam in zmožnostim!