Finančni leasing

V SPARKASSE LEASING S nudimo financiranje za podjetja, samostojne podjetnike in samozaposlenim v zasebni dejavnosti.

S finančnim leasingom SPARKASSE LEASING S vedno prihranite, zato vse več podjetnikov, samostojnih podjetnikov in samo zaposlenih v zasebni dejavnosti svoje investicije v osnovna sredstva financira s finančnim leasingom.

Leasingodajalec po naročilu leasingojemalca kupi predmet financiranja ter mu ga izroči v uporabo. V času trajanja pogodbe leasingojemalec predmet leasinga uporablja, je njegov ekonomski lastnik, pravni lastnik predmeta financiranja pa je, do poplačil vseh pogodbenih obveznosti, leasingodajalec.

Finančni leasing

Naše prednosti

Z našo finančno ponudbo vam ni več potrebno razmišljati o investiciji, temveč se lahko popolnoma osredotočite na svojo dejavnost, saj za optimalno obliko financiranja poskrbi vaš finančni svetovalec.

Naše prednosti so:
 • konkurenčni in prilagodljivi pogoji financiranja, vključno z mesečnimi obveznostmi;
 • možnost upravljanja z lastnim finančnim rezultatom;
 • enostavni in nebirokratski postopki,
 • hitro reševanje vlog za pridobitev financiranja;
 • strokovno finančno svetovanje z načrtovanjem izdatkov in prihrankom likvidnih sredstev.

Svetovanje prepriča - zato v SPARKASSE LEASING S dajemo največji poudarek osebnemu svetovanju na čemer temelji tudi strategija poslovanja SPARKASSE LEASING S. Znanje s področja finančnega svetovanja in inovativno razmišljanje smo podkrepili s sodobno informacijsko tehnologijo.

Ker naše poslanstvo temelji na osebnem svetovanju nam dovolite, da vam naš finančni svetovalec SPARKASSE LEASING S še danes predstavi finančne rešitve po vaši meri. Vzemite si čas in izberite kraj za sestanek ter si pustite svetovati pri vaših finančnih odločitvah. Naš finančni svetovalec vam bo predstavil ponudbo SPARKASSE LEASING S in Skupine Sparkasse.

Naše prednosti

Osebna vozila

Vas privlačijo mamljive ponudbe trgovcev z vozili?

S finančnim leasingom SPARKASSE LEASING S financiramo nova in rabljena:

 • osebna vozila,
 • avtodome
 • in drugo
Osebna vozila

Tovorna vozila

Želite obnoviti vaš vozni park s sodobnejšimi in ekološko bolj sprejemljivimi vozili, ter tako privarčevati pri mesečnih stroških?

S finančnim leasingom SPARKASSE LEASING S financiramo nova in rabljena:

 • kombinirana vozila,
 • tovorna vozila in prikolice,
 • avtobuse,
 • in druga tovorna vozila.
Tovorna vozila

Oprema in stroji

Načrtujete nakup sodobnega delovnega stroja ali opreme, s katerim bi prihranili čas in denar ter z njim postali konkurenčnejši? V družbi SPARKASSE LEASING S vam nudimo financiranje za:

 • kovinsko in lesno obdelovalne stroje,
 • tiskarske stroje in opremo,
 • stroje za obdelavo plastike,
 • gradbene in druge delovne stroje,
 • kmetijsko mehanizacijo in opremo,
 • tekstilni stroji,
 • tiskarski stroji in oprema,
 • proizvodne in industrijske naprave,
 • medicinsko-tehnične naprave,
 • in drugo.
Oprema in stroji

Računovodski vidik leasinga

Z računovodskega vidika leasingojemalec kot pravna oseba izkazuje predmet leasinga v svojih poslovnih knjigah kot osnovno sredstvo v uporabi.

V aktivi bilance se v tekočem poslovnem letu povečajo sredstva v postavki drugih opredmetenih sredstev, v pasivi bilance pa se za isti znesek povečajo obveznosti do virov sredstev v postavki dolgoročnih obveznosti.

V izkazu uspehase stroški finančnega leasinga kažejo kot amortizacija ter stroški obresti.

Leasingojemalec tako lahko oblikuje investicijske rezerve ter uveljavlja davčne olajšave za investicije v opredmetena sredstva v skladu z zakonom.

Računovodski vidik leasinga

Zahtevana dokumentacija

Vsa dokumentacija na enem mestu:

Potrebna dokumentacija za pridobitev leasinga

Vloge:

Vloga za pridobitev leasingaNatisnite formular, ga izpolnite z vašimi podatki in ga skupaj z dokumentacijo prinesite k finančnemu svetovalcu, ki bo poskrbel, da bo vaša vloga za pridobitev financiranja popolna.

Postopek odobritve financiranja je v primeru popolne vloge in ustrezne bonitete stranke hiter, pogoji financiranja pa popolnoma prilagojeni željam in zmožnostim stranke.

Cenik storitev in povračilo stroškov

Zahtevana dokumentacija